Minust

Olen alati arvanud, et pole midagi huvitavamat sellest, kuidas inimesed oma igapäevaelu elavad ning saadud kogemustele tagasi vaatavad. Inimesed ja nende elude lood, sealhulgas minu enda oma, on mind huvitanud nii kaua, kui mäletan: lugesin teismelisena kõige parema meelega elulooraamatuid ja imestasin selle üle, kuidas tuntud inimesed oma lapsepõlve nii hästi mäletavad ja nii heast kui ka halvast ausalt rääkida julgevad. Olen aastaid enda elu nii fotode kui päevikute abil talletanud ning nüüd tegelen perekonnalooga vanade suguvõsafotode, kalmistutel käimise, genogrammide-sugupuude ja pereteraapia kaudu. Peresuhted ei ole alati lihtsad – pigem vastupidi –, aga usun kogu südamest, et need on pingutamist, enda arendamist, tööd ja vaeva väärt.

Olen kaitsnud bakalaureusekraadi ajakirjanduse ja psühholoogia erialadel Tartu Ülikoolis ning teinud tööd nii meediavaldkonnas kui ka gümnaasiumiastme psühholoogia valikaine õpetajana. Astusin oma esimese juhusliku sammu pereteraapia suunas Hollandis elades, kus kaitsesin Leideni Ülikoolis oma kliinilise psühholoogia eriala magistrikraadi. Töö, mille teema valimises sain vaid osaliselt ise kaasa rääkida, uuris vanemate ja nende laste võõrandumist vanema psüühikahäire või kroonilise haigusega seoses.

Pereteraapia õpe tuli minu ellu läbi ühe täiendkoolituse aastal 2018 ja kõnetas mind esimesest hetkest peale. Praegu õpin perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse II astme õppes Kiira Järve Pereteraapia Koolituskeskuses Tartus ning olen ametinimetuselt väljaõppes pereterapeut. Mind juhendavad minu töös ja õpingutes neli pikaajalise kogemusega pereterapeuti, samuti osalen regulaarselt supervisioonis. Olen Eesti Pereteraapia Ühingu liige.

Lisaks pereteraapia praktiseerimisele olen ühe tehnoloogiavaldkonna iduettevõtte kaasasutaja ning tean hästi ka seda, kuidas tööst võib ühel hetkel oluline pereliige saada. Mul on läbipõlemise kogemus, mistõttu oskan nüüdseks väga hinnata rahulikku omaetteolemist. Kõige mõnusamalt puhkan pimedas kinosaalis, eelistatavalt mõne filmifestivali raames; käsitööprojekte nokitsedes ja lugedes. Kasvatame koos abikaasaga Uba-nimelist taksikoera.

Olen teraapiakogemuse saanud nii terapeudi kui ka kliendi rollis. See on mind veennud, et kellegi teise muutmiseks on ainus variant muuta iseennast, sest kui muutub süsteemi – ehk perekonna, sõpruskonna või töökollektiivi üks osa –, ei jää ka teistel midagi muud üle, kui oma käitumist muutustega kohandada.

Töötan igat sorti perekondade ja individuaalklientidega, kes otsivad lahendust oma tuum- või päritoluperekonda puudutavatele muredele. Minu vastuvõtule võib pöörduda üksi, koos partneriga, lastega, vanematega… Esimesele seansile ootan reeglina kogu koos elavat perekonda. Kui see on teraapia eesmärgi ja kliendi vajadustega kooskõlas, töötame sugupuude-genogrammide ja fotodega ka minu teraapiaruumis.

Kohtumiseni!

Britt Velling, 17. jaanuaril 2021

Pereterapeut Britt Velling