Minust

Pole midagi huvitavamat sellest, kuidas inimesed oma igapäevaelu elavad ning saadud kogemustele tagasi vaatavad. Inimesed ja nende elude lood, sealhulgas minu enda oma, on mind huvitanud nii kaua kui mäletan. Armastan elulooraamatuid ja naudin seda, kuidas inimesed oma lapsepõlve detailideni mäletavad ja nii heast kui ka halvast ausalt rääkida julgevad. Huvitun sügavalt suhetest ja sellest, kuidas need meid inimestena kujundavad ja meie elukäiku tohutult määravad… ja kuidas me ise omakorda seeläbi oma lähedaste elusid suuname. Peresuhted ei ole alati lihtsad – pigem vastupidi –, aga usun kogu südamest, et need on pingutamist, enda arendamist, tööd ja vaeva väärt.

Oma magistrikraadi kliinilises psühholoogias ehk psüühikahäiretele keskendunud valdkonnas kaitsesin cum laude Hollandis Leideni ülikoolis. Minu hariduskäigu kohta saad täpsemalt lugeda lehekülje lõpust. Pereteraapia täiendõpe tuli minu ellu läbi juhuse aastal 2018 ja kõnetas mind esimesest hetkest peale. Tundsin, et olen lõpuks ometi leidnud selle tüki mõistatusest, mis kõik eelnevad osad loogilistele kohtadele asetab – teadmise, kui tähtis roll on peresuhetel. Lõpetasin 2022. aasta veebruaris kolm aastat kestnud perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse II astme õppe Kiira Järve Pereteraapia Koolituskeskuses Tartus. Täna olen superviseeritav pereterapeut. Olen Eesti Pereteraapia Ühingu liige.

Olen teraapiakogemuse saanud nii terapeudi kui ka kliendi rollis. Pereteraapia väljaõpe Eestis on maailmatasemel ja teraapias iseenda peresuhetega töötamine väljaõppe lõpetamise eeldus. See on mind veennud, et kellegi teise muutmiseks on ainus variant muuta iseennast, sest kui muutub süsteemi – ehk perekonna, sõpruskonna või töökollektiivi – üks osa, ei jää ka teistel midagi muud üle, kui oma käitumist muutustega kohandada.

Lisaks pereteraapia praktiseerimisele olen aastaid töötanud tehnoloogiavaldkonna idufirmades. Mul on läbipõlemise kogemus, mistõttu oskan väga hinnata rahulikku omaetteolemist ja enda vajaduste eest seismist. Kõige mõnusamalt puhkan pimedas kinosaalis, aias või mööbliprojektide kallal nokitsedes, trenni tehes ja lugedes. Olen ema, abikaasa ja koeraomanik.

Terapeudi ja inimesena hindan huumorit, ausust, selgust, sügavuti minemist, analüüsimist ja tempokat tegutsemist ning oma elukäigu eest vastutuse võtmist. Ütlen ikka, et mis me niisama heietame – hakkame pihta! 🙂 Kui tahad oma suhteid nautida ning seda takistavatest faktoritest teadlikuks saada, oled täis avastamishimu ja valmis tegutsema, siis olen terapeudina valmis Sind suunama ja Sulle sel teel igati toeks olema. Peredes toimuv on tohutult põnev ning ja ootan väga, et Sinu perekonnaga tuttavaks saada.

Kohtumiseni!

Britt Velling, 3. märtsil 2024

Pereterapeut Britt Velling

Väljaõpe ja läbitud koolitused

2024 – “Kuidas töötada perega pärast nooruki enesetapukatset”, koolitaja Juha Metelinen (Soome)
2024 – Tiiu Bolzmanni konstellatsioonide töötuba Tartus
2024 – “Romance to Roommates: Rekindling the Spark”, koolitaja Martha Kauppi (USA)
2024 – veebiseminar “Lapse ja täiskasvanu ATH”, läbiviijad Irja Ivarinen ja Maire Suurkivi
2023 – “Working With Hostile Angry Couples”, koolitaja Peter Pearson (USA)
2023 – “Lapse juhitud mäng. Kuidas lõpetada lapse viha- ja jonnihood”, Tiia Randpere veebikoolitus
2023 – “Skeemiteraapiast pereterapeutidele”, koolitaja Julia Laanemets
2023 – “Helping Clients Transform Differences in Sexual Desire” & “Advanced Clinical Training in Desire Differences”, koolitaja Martha Kauppi (USA)
2023 – “Töötamine perevägivalla korral”, koolitaja Juha Holma (Soome)
2023 – “Intsest ja selle tagajärjed”
2022 – “Sissejuhatus tunnetekesksesse paariteraapiasse”, koolitaja Roman Timofejev
2022 – Gordoni Perekool, koolitajad Auli Andersalu-Targo & Agne Vilt
2022 – Eesti Pereteraapia Ühingu 32. sünnipäeva konverents “Trauma mõju ja narratiivid”
2022 – Tiiu Bolzmanni konstellatsioonide töötuba Tartus
2019–2022 – perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse II astme õpe, Kiira Järve Pereteraapia Koolituskeskus
2019 – Eesti Psühholoogia Konverents 2019: Töönauding läbi vaimse tasakaalu
2019 – 10th Conference of the European Family Therapy Association “Visible and Invisible: Bordering Change in Systemic Family Therapy”
2019 – EFTA-NFTO konverents „The family is a resource for the individual. Isolation within the family. Relationship cures.“
2019 – Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni kevadkonverents “Enesehinnang ja minapilt”
2018 – TÜ psühholoogia instituudi ja Eesti Psühholoogide Liidu juubelikonverents “Eesti mõõdud”
2018 – Katriito 10. juubeli konverents “Keha ja psüühika”
2018 – Pereterapeudi pädevuskoolituse I astme õpe, Kiira Järve Pereteraapia Koolituskeskus
2017–2018 – Leideni Ülikool (Holland), kliiniline psühholoogia, magistrikraad, cum laude
2016 – Seminar “Toit ja psüühika”, koolitaja Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskus Sensus
2012–2016 – Tartu Ülikool, ajakirjandus ja psühholoogia, bakalaureusekraad